KICMP
Kulturní a informační centrum města Přelouče
Certifikované turistické informační centrum

aktuality

22.10.2016

od 21. 11. 2016 pro účastníky tanečního kurzu
od 28. 11. 2016 pro veřejnost

akce v okolí

03.12.2016
3. 12. 2016  ADVENT NA CHOLTICKÉM ZÁMKU
program: 14.00 - 18.00 hod. předvánoční řemeslné dílny, výstava betlémů, prodej a ukázka výroby vánočních ozdob, předvánoční jarmark, občerstvení
14.30 hod. KAPLE SV. ROMEDIA - koncert ZUŠ Přelouč
15.30 - 16.30 hod. "U JESKYNĚ" ŽIVÝ BETLÉM
16.30 hod. NÁDVOŘÍ - DIVADLO - dramatický kroužek ZŠ Choltice
17.00 hod. ROZSVĚCENÍ ZÁMECKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU
10.12.2016

10. 12. 2016  od 14.00 hod.  MICHALŮV SALÁT - představení Michala Nesvadby

Zatím nejnovější představení Michalův salát se po tématech o těle, ojídle, o zvířátkách, o kytičkách věnuje a odhaluje tajemství i zábavu s knížkami. DK Chvaletice - divadelní sál

vstupné: 130,-Kč

12.12.2016

ZUŠ Přelouč a SRPŠ ZUŠ Přelouč Vás zvou na:
VÁNOČNÍ KONCERT + 10 LET DECHOVÉHO ORCHESTRU
dirigent Michal Chmelař, sólista Martin Hrnčíř
12. 12. 2016 od 19.00 hod. OBČANSKÁ ZÁLOŽNA PŘELOUČ

12.12.2016

Domov u fontány Vás srdečně zve na již tradiční akci Vánoční neděli s jarmarkem
11. 12. 2016 od 14.00 hod.  u hlavní brány Domova u fontány

program:

14.00 hod. zahájení akce na nádvoří Domova
15.30 hod. vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes v jídelně

18.12.2016

ZUŠ Přelouč pořádá:
18. 12. 2016 od 16.00 hod.   Jakub Jan Ryba  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
ČESKOBRATRSKÝ KOSTEL V PŘELOUČI
Marie Novotná - soprán, Anna Pokorná - alt, Michal Havlíček - tenor, Štěpán Kvoch - bass,
Komorní orchestr ZUŠ Přelouč, pěvecký sbor učitelů, žáků a přátel ZUŠ Přelouč, diriguje Veronika Pokorná

25.12.2016
Tradiční vánoční taneční zábava se skupinou POLYMETAL 25. 12. 2016 ve 21.00 hod. Restaurant U Jiřího Přelouč
více akcí

zajímavé odkazy

Železnohorský region

Činnost a poslání KICMP

Kulturní a informační centrum města Přelouče jsou příspěvkovou organizací jejíž zřizovatelem je Město Přelouč.

Především zabezpečuje kulturní činnost ve městě pořádáním akcí kulturně společenského charakteru.

Zajišťuje organizaci vzdělávacích, výchovných a praktických kurzů.

Vytváří podmínky pro rozvoj zájmových skupin, kroužků a klubů v oblasti kultury.

Dále zajišťuje chod a využití prostor Občanské záložny a budovy kina.

Podílí se na vydávání Kulturního zpravodaje města.

Poskytuje služby v oblasti výlepu plakátů na území města Přelouče.

Pronajímá prostory v budovách Občanské záložny a kina.

Spolupracuje a podílí se na organizaci kulturních akcí pořádaných jinými organizacemi v rámci města Přelouč.

Provozuje Infocentrum a s ním spojené služby jako veřejný internet, kopírování, prodej reklamních předmětů, rezervační a prodejní systém Ticketportal.

Spravuje městské muzejní sbírky, organizuje a pořádá výstavy z těchto sbírek.

 

03.12.2016 18:00  VĚNEČEK
KSMP © 2010-2016 • webvpohode